Nieuws

« Terug naar overzicht

Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie

Joëlle Milquet, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Annemie Turtelboom, minister van Justitie en Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, lanceren een campagne tegen schijnrelaties en tegen gedwongen huwelijken: “Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie”.

Joëlle Milquet en Maggie De Block: “We willen dat zoveel mogelijk partners het actief gaan opnemen voor mensen die het risico lopen slachtoffer te worden. Mensen moeten zich bewust worden van het feit dat zij zélf of hun familielid of hun kennis een risico lopen. En ze moeten weten hoe ze kunnen reageren voor het te laat is.”

Het beeld van de campagne is een hand met een ”schijnring” aan de ringvinger. Geen goud, geen zilver maar schijn.

De campagne is het resultaat van samenwerking door slachtoffers, verenigingen die strijden tegen schijn- en gedwongen relaties, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale en federale overheidsdiensten en politiediensten. Maggie De Block: “Aan al deze partners, maar ook bijvoorbeeld aan onze diplomatieke posten in het buitenland en aan scholen bezorgen wij een pakket middelen om de boodschap te verspreiden.”

Vreemdelingen, soms met Belgen als medeplichtigen, misbruiken een huwelijk of het wettelijk samenwonen om aan een verblijfsrecht te geraken. In dergelijke gevallen is sprake van een schijnrelatie waarbij ofwel beide partners het misdrijf plegen ofwel één van beide dader is en de andere slachtoffer.

De campagne is het sluitstuk van een reeks maatregelen die deze regering genomen heeft tegen schijnrelaties en tegen gedwongen huwelijken zoals vermeld in het regeerakkoord.

Gedwongen huwelijk

“België werkt al meerdere jaren aan de preventie van gedwongen huwelijken” legt Joëlle Milquet uit. “Deze problematiek is geïntegreerd in het “Nationaal plan voor de strijd tegen partnergeweld en andere vormen van intra-familiaal geweld 2010-2014”.

De huidige campagne is zodoende één van de pijlers van een veel breder plan dat de consulaten, de politiezones en de ambtenaren van de Burgerlijke Stand (vandaag 14 november krijgen zij in Gent en een opleiding hierover, een tweede volgt op 19 november in Brussel) sensibiliseert. Daarnaast voorziet het plan dat de cellen “schijnrelaties” die in meerdere grote steden bestaan, hun expertise verder gaan ontwikkelen rond en uitbreiden met de problematiek van de gedwongen huwelijken.

Film

De doelgroepen van de campagne “Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie” zijn hoofdzakelijk vrouwen maar ook mannen van alle leeftijden. Extra focus ligt op de grootste risicogroepen zoals jonge vrouwen tussen 16 en 25 jaar oud aan wie wordt voorgesteld een relatie aan te gaan met een persoon afkomstig bijvoorbeeld uit Marokko, Algerije, Turkije of Tunesië. Maar ook vrouwen van rijpere leeftijd die op vakantie de liefde van hun leven menen te ontdekken, zijn een doelgroep. Ook mannen, en vooral homoseksuelen, vallen steeds vaker ten prooi van fraudeurs die enkel uit zijn op verblijfsdocumenten en niet op een liefdevolle, duurzame relatie.

De boodschap van de campagne Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie” wordt verspreid via een korte film die je ook op You Tube vindt, via een brochure, via een website en via visitekaartjes die discreter kunnen worden verdeeld dan de grotere brochure.

Alle informatie, de nieuwe wetgeving over schijnrelaties, linken naar sociale organisaties die slachtoffers opvangen enz. zijn ook te vinden op de website www.schijnrelatie.be.

 

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten