Nieuws

« Terug naar overzicht

Patsy bezoekt Montenegro om een "Peer Review" te voltooien

Van 17 tot 20 juli heeft Patsy Sorensen deelgenomen aan een “Peer Review” in Montenegro om hun vooruitgang te evalueren in het kader van de strijd tegen mensenhandel. De recensie ging door op verschillende plaatsen in Montenegro. Patsy werkte als expert in het sociale domein naast twee collega’s: een Franse rechter en een Roemeense politie-inspecteur.

 

Op 17 juli ging Patsy naar verschillende vergaderingen met de Montenegrijnse overheid. Diverse nationale actieplans (NAPs) werden besproken, onder andere het NAP tegen mensenhandel, het NAP voor kinderen, het NAP voor de sociale inclusie van de Roma en het NAP voor gendergelijkheid. Daarna bespraken ze de wetgeving omtrent criminaliteit, de wet omtrent vreemdelingenzaken, de wet betreffende de compensatie van slachtoffers en de wet omtrent asiel. Veel ministers uit de plaatselijke regering waren aanwezig, zoals staatshoofden, procureurs en ambtenaren mensenhandel, de Minister van Justitie, de Minister van Arbeid en Welzijn alsook de hoogste arbeidsinspecteur van het land.

 

De volgende dagen, bezocht Patsy verschillende NGO’s zoals: 

  • the MNE Women’s Lobby 
  • the Centre for Roma Initiatives
  • Walk with Us
  • Centre for Women’s Rights 
  • SOS Niksic and Podgorica
  • Human Rights Action
  • Juventas

 

Patsy duidde ook op enkele veranderingen: de overheid heeft een aantal nieuwe wetgevingen aangenomen bijvoorbeeld een reflectieperiode van drie maanden. Ze heeft ook gezien dat een van de belangrijkste NGO’s nu veel proactiever is. Er blijven serieuze zorgen over de identificatie van slachtoffers. Het aantal geïdentificeerde slachtoffers is zeer laag en in 2016 werden er geen slachtoffers in de prostitutie-industrie of in het domein van dwangarbeid gedetecteerd. Patsy is nu haar rapport, dat uiteindelijk aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd, aan het voorbereiden. 


« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten