Nieuws

« Terug naar overzicht

Elke Sleurs voorziet ook dit jaar een dubbele subsidie voor opvangcentra mensenhandel

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs maakt ook voor 2016 een bedrag van 495.000 euro extra vrij voor de drie gespecialiseerde centra voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. Payoke in Antwerpen, Pag-Asa in Brussel en Sürya in Luik krijgen net als vorig jaar elk 165.000 euro extra bovenop hun normale subsidie. Dat is meer dan een verdubbeling van hun subsidie in vergelijking met 2014. Elke Sleurs maakte dit vandaag bekend op het werkbezoek dat ze bracht aan Payoke in Antwerpen.

De drie onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel werken met multidisciplinaire teams die bestaan uit opvoeders, maatschappelijke assistenten en criminologen. Ze verlenen opvang, begeleiding, psychologische en medische hulp en juridische bijstand. Het zijn uitsluitend deze centra die gemachtigd zijn om de verblijfsdocumenten en de verlengingen ervan rechtstreeks bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te vragen voor de slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Ze beschikken ook over een opvangtehuis op een geheime locatie.

“Het is essentiel dat de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel de nodige financiering krijgen”, zegt Sleurs. “Het belang van hun werk is onmogelijk te overschatten. Daarom handhaaf ik ook in 2016 de verhoogde subsidie. Gelet op de huidige asielcrisis is dit meer dan ooit broodnodig.” 

Momenteel zijn op het federale niveau enkel de subsidies van de staatssecretaris van Gelijke Kansen structureel. De andere subsidies, waaronder de Nationale Loterij, moeten telkens aangevraagd worden. Vorig jaar zorgde staatssecretaris Elke Sleurs reeds voor een bijkomende subsidie van 163.000 euro per centrum. Ook in 2016 wordt dit bedrag dus gehandhaafd en zelfs verhoogd tot 165.000 euro. Sinds het aantreden van deze regering kregen deze opvangcentra dus in totaal 984.000 euro extra budget.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten