Internationale wetgeving

Verdrag van 04/11/1950 tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden

Download

Aanvullend protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, 15 November 2000

Download

Richtlijn 2004/81/EG van de raad van 29 April 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan de onderdanen van derde landen die het schlachtoffer zijn van mensenhandel

Download

Richtlijn 2011/36/EU van 05/04/2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad

Download

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten