De werking van Payoke

Juridische ondersteuning

De juridische ondersteuning die Payoke biedt bestaat uit drie deelcomponenten. Ten eerste biedt Payoke de slachtoffers advies en begeleiding binnen de gerechtelijke procedure. We schetsen het Belgische systeem en geven hen een basisinzicht in de werking en de mogelijkheden ervan. Als tweede component brengen we slachtoffers in contact met de politiediensten en via advocaten met justitie. Dit verlaagt de drempel om een klacht in te dienen tegen de mensenhandelaars. We treden vervolgens in naam van de slachtoffers of in naam van Payoke op tegen deze criminele organisaties, om op lange termijn mensenhandel te bestrijden.


Residentiële opvang

Het eerste belangrijke punt bij het geven van een leefomgeving aan slachtoffers is de veiligheid. Daarom wordt ook gekozen om de mensen onderdak te bieden op een voor buitenstaanders onbekende locatie. Zo kunnen slachtoffers in alle rust hun traumatische ervaringen verwerken en hier krijgen ze ook ondersteuning bij. Daarnaast helpen we ze ook te integreren in het dagelijkse leven van een modaal gezin, door onder andere de vereiste sociale vaardigheden te helpen ontwikkelen en hen de normen en waarden bij te brengen van onze samenleving. Deze individuele begeleiding helpt hen bij de integratie in de professionele wereld en dus het vinden van een gepaste, stabiele job.

 

Administratieve ondersteuning

Omdat het Belgische administratieve systeem bijzonder extensief en verspreid is, zorgen wij voor de aanvraag van onder andere verblijfsdocumenten en arbeidskaarten. Ook met het O.C.M.W. proberen we schikkingen te treffen, we duiden een mutualiteit aan en zorgen verder voor een vlotte verwerking van de administratieve papierwinkel.


Informatie en vorming

Het is belangrijk niet enkel de slachtoffers, maar ook de omgeving goed te informeren over de problematiek van mensenhandel en werking van Payoke. Er moet dus correcte informatie worden verschaft over de opvangmogelijkheden en de begeleiding die door ons aangeboden wordt en er moet ingespeeld worden op de vragen die gesteld worden over dit probleem. Payoke publiceert elk jaar zijn jaarverslag in een klein boekje, waar al deze informatie in terug te vinden is. Naast hetsensibiliseren van de publieke opinie op deze manier, geven we ook aanbevelingen aan de overheden in verband met deze problematiek. De zogenaamde "Payokeregeling" is hier hetresultaat van.


Psychosociale begeleiding

Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak diep getraumatiseerd en bang voor de mensen door wie ze misbruikt en uitgebuit werden. We helpen hen in het verwerkingsproces door de inzet van professionele psychologische begeleiding. Vaak hebben deze mensen een gebrek aan toekomstvisie dus helpen we hen een project op te stellen voor de komende jaren, waar ze elke dag aan kunnen werken. Dit zorgt voor een optimale vormgeving van hun leven, met aandacht voor individuele, cognitieve, sociale en sportieve vaardigheden.


Ambulante begeleiding

Onder "ambulante" begeleiding zit alle begeleiding tijdens het dagelijkse leven vervat. Dit kan gaan van eenvoudige medische hulp tot het helpen oplossen van praktische problemen in de organisatie van het dagelijkse leven.

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten