Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

De geboorte van Payoke

10 maart 1988

 

Het oprichten van een centrum voor prostitués zorgt voor de nodige ophef en sommige mensen fronsen de wenkbrauwen. Jan De Zutter in ‘De Morgen’ en Ingrid Vanderveken en Paul Goris in ‘De Nieuwe Gazet’ besteden aandacht aan de gebeurtenis en wijzen op de problematiek van deze mensen.

De geboorte van Payoke was het toenmalige hoofd van de stedelijke dienst voor openbare gezondheid, Christine Coppieters niet ontgaan. De nieuwe organisatie kreeg van haar een verdieping van het stedelijk badhuis in de Burchtgracht als onderkomen. Zo ontstond er een permanent contactpunt waar prostitués met hun problemen terecht konden. Het opzet was een primeur voor de andere havensteden en een stap vooruit om het oprukkende aidsvirus onder de zeelui een halt toe te roepen. Er werd een folder in vier talen geschreven en op 200.000 exemplaren gedrukt. De verspreiding vond plaats via de gekende kanalen. Het Instituut voor Tropische geneeskunde ondersteunde het initiatief omdat het een beter inzicht wilde krijgen in het groeiende aantal aidsbesmettingen onder het varende personeel. In het Zeemanshuis en daarna in het badhuis werd er met het instituut intensief samengewerkt om H.I.V-testen  en kleine gynaecologische onderzoeken te doen. Het ministerie van Volksgezondheid zorgde via dit instituut voor een wetenschappelijk medewerker Christel Praats en ook voor de eerste subsidies.  

Door hun activiteiten kwamen de medewerkers van Payoke steeds meer in aanvaring met allerlei soorten criminelen en had de organisatie gaandeweg een minimum aan juridische bescherming nodig. Men besloot daarom een v.z.w. op te richten. Wrijvingen met de onderwereld, die haar territorium bedreigd zag, zouden met de tijd toenemen en gemener worden. De officiële publicatie in het staatsblad dateert van 10 maart 1988 onder het identificatienumer 3369/88.

Uit art. 3 van de statuten volgen enkele kerngedachten: ‘De vereniging heeft tot doel een informatie-en hulpcentrum op te richten voor prostitués en gewezen prostitués van beider kunnen.’ Voorts staat hoog op de agenda het verstrekken van hulp bij hygiënische, sociaal economische, juridische, financiële en algemene problemen voor de betrokkenen. De organisatie zal zich ook over huisvestingsproblemen buigen en bijstand verlenen in botsingen met de overheid. Verder beoogt de organisatie het publiek zo wetenschappelijk en objectief mogelijk over alle problemen in te lichten, die het te verwerken krijgt.

Payoke zelf verspreidt ook een folder zodat iedereen in de lichte sector goed geïnformeerd is. Iedere vereniging in Vlaanderen, die zich respecteert, geeft een tijdschrift uit en daarom verschijnt om de twee maanden ‘De Rode Nieuwslijn’. Het kaft toont naakte lichamen, die Rubensiaans mollig zijn en de tijdsevolutie naar mager nog niet laten vermoeden. Op afstand bekeken is het eigenlijk een grappige publicatie. De rubriek ‘Nieuws en Nieuwtjes’ is van: ‘Onze plaatselijke reporter’. Er is ook een aflevering over ‘Kunst en Sex’, zonder vermelding van de auteur. ‘Het Vietnamhuis’ maakt reclame voor tweedehandskleding maar ook voor diepvriesproducten. Een goede ziel heeft zelfs aan een kruiswoordraadsel gedacht: de boog van cupido kan niet altijd gespannen staan. Met zijn programmering ondersteunt vrije zender Radio Centraal ‘De Rode Nieuwslijn’ wat een welkome hulp is.

Voor onze Franstalige landgenoten komt er een speciale publicatie waarin alle informatie over Payoke te vinden is. De stad geeft voor hen ook een brochure over sida uit, waarvan het kaft door Patsy Sörensen getekend wordt.

Payoke krijgt veel weerklank in verschillende middens en het initiatief is werkelijk een schot in de roos. Wie kon er ooit dromen dat Fnac op vrijdag 1 april 1988 een Hoerenweek zou organiseren? Het was geen aprilgrap. Deze manifestatie startte met de vernissage van een tentoonstelling: ‘Nachtridders en Straatmadelieven’. De inleiding voor deze avond komt van niemand minder dan Louis De Lentdecker, journalist bij de standaardgroep. Guido Belcanto zorgt voor de muzikale omkadering. Tijdens dezelfde week was er nog een debat en een ontmoeting tussen Jos Vandeloo en Xaviera Hollander.

De nieuwe v.z.w. was erin geslaagd de ernst van de problematiek in de media te krijgen. Het was een eerste stap om het taboe te doorbreken. Koken kost geld en dat ontbrak er om de activiteiten uit te bouwen. De behuizing in de Zirkstraat werd met de dag te klein en er waren dringend centen voor uitbreiding nodig. Toen bij een ontmoeting Patrick Hiketick het woord benefietavond liet vallen, was iedereen dadelijk in de wolken. Op korte tijd slaagde men erin een aantal mensen voor de gedachte te winnen. Dankzij deze deelnemers kon Payoke zich handhaven en groeien. Ze verdienen allen een eresaluut: Els en Greet Bastiaens, Guido Belcanto, Frank Dingenen, Liliane Dorekens, Angie Dylan, Annemie Gils, Chris Gils, Walter Grootaers, Patrick Hiketick, Kamikaze Combo, Ed Kooyman, Jan Leyers, Kathy Lindekens, Bart Peeters, Kaatje Peeters, Firmin Timmermans,Thea Van Beethoven, Door Van Boeckel, Bea Van der Maat, René Van Hove en Jean Veydt.

In het programmaboekje van die avond vinden we uitdrukkelijke woorden van dank aan het adres van Lou Van Boeckel en Patrick Hiketick. Er waren ook enkele politici, die hun steun betuigden: mevrouw L. Detiège, staatssecretaris, dhr Duytschaever, OCMW-raadslid, A. Geeraerts, schepen van de stad, M. Schoeters, senator, M. Wellens, schepen van de stad en J. Wijninckx, senator.

Enkele dagen na de benefietavond op 29 september dient Payoke bij de openbare gezondheidsdienst van de stad een project in. Het wil tweemaal zeventien lessen voor prostitués organiseren over ‘seksuele voorlichting en condoomgebruik’. De vereniging wil zoveel mogelijk belanghebbenden bij de werking betrekken om hun reële noden te kennen en aan directe hulpverlening te doen. Het is vooral sociologe Christel Praats die zich hiervoor inzet.

Er vinden ook verkiezingen voor de gemeente plaats. Patsy krijgt de 20ste plaats op de SP-lijst en is door haar voorkeurstemmen verkozen. Het is een onverwacht succes en een steun voor de organisatie.

Payoke heeft handen te kort om de toestroom van Ghanese vluchtelingen op te vangen. Een bijkomend probleem vormen de groeiende moeilijkheden met de officiële instanties.

Het bestuur van de organisatie besluit in de toekomst nog meer projectmatig te werken met een duidelijk onderscheid tussen verplichte en vrije prostitutie. De noden en verzuchtingen van beide groepen zijn duidelijk verschillend.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten