Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

De volgende stap

31 december 2011

 

Zoals U zich allicht nog herinnert spraken we in het vorige jaarverslag over de noodzaak van het fenomeen mensenhandel terug “in the picture” te brengen; een bewustmakingscampagne werd hiervoor op touw gezet. Door middel van voordrachten, workshops en presentaties in binnen- en buitenland voor scholen, administraties, overheidsdiensten hebben we getracht dit te realiseren. Bovendien werden samenwerkingsverbanden met verenigingen en universiteiten gecreëerd…

Dit wierp zijn vruchten af want wij konden het afgelopen jaar rek enen op heel veel belangstelling vanuit allerlei organisaties, belangstelling die vertaald werd in daadwerkelijke hulp bij verschillende projecten door een heleboel vrijwilligers. Tevens kregen wij ook de financiële steun van een aantal verenigingen en particulieren, hun namen vindt U achteraan in dit verslag.

Ook vanuit het Koninklijk Paleis kwam respons: op vraag van HKH Prinses Mathilde werd een rondetafel met de drie centra mensenhandel ingericht bij Sürya in Luik.

Graag belichten we enkele projecten die voor Payoke belangrijk waren in 2011:

- Renovatie Payokehuis: Het Payokehuis is een transitwoning voor slachtoffers van mensenhandel. Om een kwaliteitsvolle begeleiding van slachtoffers te kunnen blijven waarmaken, wordt dit huis gerenoveerd. Om deze renovatie mogelijk te maken is er een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting geopend.

- Panta-traumaproject: het is voornamelijk in dit project dat we een beroep konden doen op een heleboel belangeloze medewerkers. De bedoeling is hier van via gepaste hulpverlening tegemoet te komen aan de psychosociale opvang van slachtoffers van mensenhandel door middel van ‘beeldende–creatieve therapie’.

- Vermits het fenomeen mensenhandel een grensoverschrijdend gebeuren is vergt de bestrijding ervan een internationale aanpak. Hierover vindt U meer informatie in het internationale luik.

Tenslotte wensen we dan ook een bijzonder woord van dank te richten aan iedereen die zich inzette om ons te helpen, materieel, financieel of door gewoon een handje toe te komen steken: de Stad Antwerpen, De Nationale Overheden, Soroptimist International/België, vzw Stromen, de Europese Commissie, IOM, CEIPA, Lokale en Federale Politiediensten, parketten, CAW De Terp, sociale diensten, OCMW’s, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, Samilia…

Een bijzondere dank aan de mensen van het Payoke-team voor hun onuitputtelijke inzet en de goede samenwerking. Ook aan de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur voor hun grenzeloze, vrijwillige steun en medewerking.

Jan Broers , voorzitter

Patsy Sörensen, directeur

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten