Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Er blijft nog veel werk te doen

4 juni 2008

 

1 jaar na de viering van 20 jaar Payoke gaan we terug naar “business as usual” en we maken een balans op van het voorbije werkingsjaar. Het resultaat daarvan vindt U in het 21ste jaarverslag, gegoten in keurige tabellen en grafieken.Vergis U echter niet: achter elk van deze getalletjes schuilt een mens met zijn of haar verhaal; droevig, onthutsend, ontroerend of soms gelinkt aan grappige situaties. Het voorbije jaar werd eens te meer beroep gedaan op onze expertise en onze ervaring. De nationale en internationale uitstraling van onze organisatie blijft immers zeer groot.
We moeten ons echter bewust blijven van het feit dat de strijd zeker nog niet gestreden is : er blijft nog veel werk te doen.


Zo ontbreekt het ons nog steeds aan een goede datacollectie, al zijn er door vele actoren al verschillende initiatieven genomen. Bovendien blijft er het probleem van de communicatie tussen het beleid en de mensen die het veldwerk verrichten, ook wordt de rol van de lokale politie hier zeer onterecht zwaar onderschat. Samen met een team van gemotiveerde medewerkers durven we dan ook met de Raad van Bestuur de uitdaging aan om in de toekomst onze verantwoordelijkheden op te nemen in de strijd tegen mensenhandel. Het is ook langs deze weg dat wij iedereen die ons steunt of gewoon een warm hart toedraagt wensen te bedanken. 

 

Patsy Sörensen                     Jan Broers
Directeur                               Voorzitter van de Raad van Bestuur

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten