Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Successverhalen

12 augustus 2007

 

We mogen trots zijn op wat we na meer dan twintig jaar verwezenlijkt hebben. De Belgische aanpak heeft bewezen dat ze werkt. We hebben een goede wetgeving en een goed functionerend opvangsysteem voor slachtoffers van mensenhandel. We kunnen heel wat succesverhalen voorleggen. Tegelijkertijd moeten we ons er goed van bewust van zijn dat de problemen blijven.  De criminele netwerken hebben zich moeiteloos aangepast aan wat hen in de weg wordt gelegd. Het is ook niet omdat de uitbuiting minder zichtbaar is geworden voor een breder publiek dat ze minder aanwezig is. Als je wil kijken, gaat het misbruik van mensen in zeer kwetsbare situaties onverminderd verder. De verleiding bestaat zich louter tevreden te stellen met symptoombestrijding, maar het is niet omdat het er ‘proper’ uitziet dat het ook proper is. Nog steeds is het hoogdringend de onder- en 2 achterliggende dynamiek van mensenhandel proactief aan te pakken. De strijd tegen mensenhandel is er een van lange adem en is afhankelijk van de goede samenwerking tussen vele verscheiden partners. Die samenwerking op zich blijkt steeds opnieuw een uitdaging. Welk beleid er uiteindelijk ook wordt gevoerd, de praktijk mag niet in de eerste plaats door het fenomeen gestuurd worden maar wel door de mensen. Het zijn steeds weer individuen die het concrete werk en de resultaten moeten realiseren.


Iedereen weet heel goed hoe belangrijk en dringend de strijd tegen mensenhandel is maar de moeilijkheidsgraad doet velen zich terugtrekken in de relatieve veiligheid van hun institutionele positie. Het is niet enkel nodig voortdurend vertrouwen op te bouwen, we moeten ook de effectieve, operationele samenwerking blijvend versterken. Als we kijken naar de actoren die zich inzetten in de strijd tegen mensenhandel, merken we hoe de samenwerking, op basis van een gedeelde visie, nog steeds niet vanzelfsprekend is. Al te vele actoren staan onder druk van alternatieve agenda’s, vanbeleidsprioriteiten die dikwijls kortstondig en opportunistisch naar voor worden geduwd. In de praktijk blijkt al te veel dat de moeilijkheidsgraad van concrete dossiers tot frustratie en ontmoediging leidt. Ook op het politieke niveau is mensenhandel vandaag niet meer het ‘sexy’ onderwerp dat het nog niet zo lang geleden was. Het ontbreekt ons vandaag aan een goede datacollectie. Nochtans zijn daar in België al vroeg eerste initiatieven in genomen. Zowel in België als internationaal ontstaan nu nieuwe hoopvolle initiatieven. We hebben nog steeds te weinig zicht op wat zich in de werkelijkheid afspeelt. We slagen er verder ook onvoldoende in van aan de basis naar de top en omgekeerd te rapporteren. Er is een dringende nood aan meer helderheid in ons beleid. Vooral op de eerste lijn is er bovendien nood aan training naar het fenomeen, naar achtergronden, en vooral naar identificatie van potentiële slachtoffers. Verder is de rol van lokale politie van enorm belang en doorgaans sterk onderschat. Ze zouden veel beter ondersteund moeten worden in hun motivatie en capaciteit om goed te kunnen luisteren, waar te nemen en op een objectieve manier te kunnen oordelen. Tenslotte zijn zij het die de voorzet moeten geven voor een succesvol onderzoek. Maar ook zij merken dat er uiteindelijk te weinig wordt gescoord.

Patsy Sörensen
Directeur

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten