Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Vrienden en vijanden

5 september 2006

Ten laatste dit jaar moeten de landen van de EU de Europese richtlijn van 2004 over mensenhandel aan hun wetgeving toevoegen. Het is niet minder dan een mijlpaal. Een mijlpaal, die dankzij Patsy en haar medewerkers na jaren harde arbeid en doorzettingsvermogen tot stand is gekomen. Te meer omdat dit model voor een groot gedeelte op de Belgische wetgeving steunt, die een voorbeeld is voor de hele EU. Het is dan ook niet te verwonderen, dat er nog altijd bedreigingen rechtstreeks of onrechtstreeks vanuit het milieu bij Payoke toekomen. Het vormt het beste bewijs voor de goede werking van de wet, die de criminelen erg dwars zit. Het blijft wel een psychologische last op de schouders van de medewerkers.

Ons land is ook de voorloper geweest om slechts met een beperkt aantal NGO’s mensenhandel te bestrijden. Van bij de aanvang waren er maar drie organisaties die zich met deze materie mochten bezighouden. Deze optie bood het grote voordeel dat de hulporganisaties beter bestand waren tegen infiltratie, intimidatie, manipulatie en corruptie. Op Europees niveau werkt men aan een licentiesysteem voor NGO’s om versnippering en onbekwaamheid te voorkomen.

In vergelijking met mensenhandel zijn er maar weinig beleidsdomeinen waarin de laatste vijf à tien jaar zoveel vooruitgang is geboekt. We mogen er terecht trots op zijn want het is een van de pluimen op de hoed van Payoke. De geschiedenis van de organisatie was bezaaid met doornen, plastiek rozen, een traan en een lach. En het zal de volgende jaren niet anders zijn. De tijd gaat zonder omkijken verder en iedere organisatie en iedere gemeenschap moet zich steeds opnieuw aan de veranderende omstandigheden aanpassen. Soms opent het ook nieuwe perspectieven. Een voorbeeld daarvan is de verruiming van het militaire standpunt van verdediging naar dat van hulpverlening. Het is een van de uitdagingen waarin ons land opnieuw het voortouw kan nemen. In de strijd tegen de mensenhandel komt het grootste gedeelte van de slachtoffers uit conflict- of post-conflict gebieden. Ter gelegenheid van hun humanitaire opdrachten en vredesmissies kunnen de militairen meewerken aan een preventiebeleid. Ze zijn daar de ogen en de oren van de natie en hebben de mogelijkheden de mensen ter plekke voor de ijdele beloften van mensenhandelaars te waarschuwen. De militaire overheden bekijken het ook als een pluspunt voor hun opdracht. Patsy kan over de materie nu gastcolleges geven aan de Koninklijke Militaire School en het Hoger Instituut voor Defensie. Het toont eens te meer dat mensenhandel geen enkel beleidsdomein van de maatschappij onberoerd laat. Daarom is het noodzakelijk ook inspanningen te leveren in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Iedere NGO, die in conflictgebieden of ontwikkelingslanden werkzaam is, zou de nodige kennis en documentatie moeten bezitten om de mensen degelijk voor te lichten. Hen te hoeden voor de hel die ze door moeten, vooraleer hier toe te komen. Spijtig genoeg zijn er sukkelaars die in hun thuisland ook in een hel leven. Maar als deze mensen beseffen dat vele illegale immigranten bijna nooit hun beloofde bestemming bereiken, zijn misschien toch enkele menselijke drama’s te vermijden.

De laatste jaren voldoet opvanghuis Asmodee niet meer aan de noden en behoeften van deze tijd. Er is te weinig ruimte waardoor de slachtoffers niet over de nodige privacy beschikken. En ook de sanitaire voorzieningen zijn niet meer optimaal. De vzw De Terp brengt hiervoor het nodige begrip op en men zoekt naar een betere locatie. Hulp verlenen is een perpetuum mobile dat niet zal ophouden zolang we in een onrechtvaardige maatschappij leven en er criminelen zijn. De Terp heeft dit jaar een extra medewerker aan Payoke toegevoegd om de coördinatie met hen te verbeteren waardoor de algemene werking ook vlotter verloopt.

Payoke heeft de laatste twintig jaar veel vijanden gemaakt, maar vond ondertussen ook veel medestanders. Het dankt graag enkele overheidsdiensten  voor hun medewerking: De Stad Antwerpen, de politie, de dienst vreemdelingenzaken, de parketten en de zusterorganisaties. Ze hebben allemaal bijgedragen tot een betere bestrijding van mensenhandel en dus tot een betere wereld.

Op de nieuwjaarsreceptie begin 2007 zei Patsy in haar welkomstwoord: we gaan ook dit jaar voor: hoop, creativiteit, open geest, vechtlust, trots en zelfrespect en we vergeten angst. 

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten