Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

De humane aanpak

10 augustus 2005

Mensenhandel is dankzij Payoke en later door het boek van Chris De Stoop: ‘Ze zijn zo lief mijnheer’ in de actualiteit gekomen. Het is een onderwerp, dat zowel nationaal als internationaal een belangrijke rol op het politieke forum speelt. Ooit was het anders. Het gegeven blijft voor de media een dankbaar thema omdat grote, dramatische gebeurtenissen mensen altijd aanspreken. Economische en criminele factoren zijn met elkaar verweven en spijtig genoeg bezit mensenhandel ook een pijnlijke menselijke tragiek. Bovendien was er een falend politieoptreden en bleven de mensen en organisaties die eraan wilden verhelpen in de kou staan. De tijden zijn veranderd maar bedreiging en intimidatie blijven voor het criminele milieu nog altijd de middelen bij uitstek om hun misnoegen te uiten. Het treurige lot van de slachtoffers is met de jaren ook tot de publieke opinie doorgedrongen en bij de uitzending van ‘De Matroesjka’s  op VTM kon niemand de afschuwelijke realiteit nog loochenen. De laatste restjes taboe verdwenen en meteen werd een doelstelling van Payoke, het openbreken van de problematiek, verwezenlijkt. Patsy had daarom niets dan lof voor de regisseurs Marc Punt en Guy Goossens. De technieken om meisjes naar hier te lokken zijn ondertussen alweer verfijnd en het reeds vroeger aangehaalde ‘loverboysysteem’ is nu veel meer aan de dagorde. Een tv-reeks is een ideaal document om een politiek draagvlak voor een gunstig slachtofferbeleid te scheppen, want de bestrijding van mensenhandel heeft een belangrijk humanitair luik. De toepassing van de wetgeving voor mensen die hier wettelijk verblijven, biedt de slachtoffers al een minimale bescherming. Er bestaan echter grote problemen voor de mensen zonder papieren die nog veel gemakkelijker het voorwerp van uitbuiting uitmaken.

Mensenhandel draait ten slotte om mensenrechten: het recht om een mens te zijn. Het raakt alle aspecten van onze samenleving en alle rechten en vrijheden, die we zo snel als vanzelfsprekend aannemen.

Op 10 augustus dit jaar is de wet op de mensenhandel ingrijpend gewijzigd. De humane aanpak heeft de repressieve vervangen en versterkt bij de hulpverleners de inzet om slachtoffers onder hun hoede te nemen. Alle mensen op het terrein van speurder tot magistraat hebben daardoor het gevoel voor een goede zaak te strijden. Een grote hulp om te lukken, is de kennis van de cultuur en de leefwereld van het slachtoffer. Daarom bestaat er een permanente behoefte aan bijscholing van politiemensen, magistraten en hulpverleners van NGO’s. Zo is het bijvoorbeeld van nut de code van de Albanese trafikanten, de Kanun te kennen. Het is een vrouwhatend en archaïsch patriarchaal wetboek dat dwars op de officiële wetgeving staat. Wanneer men deze achtergrondinformatie mist, kunnen de criminelen de onderzoeker gemakkelijk misleiden. De slachtoffers blijven dan onvindbaar en de misdadigers gaan vrijuit.

In België werkt men steeds met een brede definitie van mensenhandel. Het biedt de mogelijkheid mensen terug te vinden, die anders door de mazen van het net zouden glippen. Er is ervaring en doorzicht nodig om slachtoffers te identificeren en mogelijke misbruiken te ontmaskeren. Als men van deze getroffenen medewerking wil verkrijgen, vraagt men enorm veel omdat ze hun laatste bescherming verliezen. Lukken is dikwijls verbonden met de inlichtingen, die ze willen prijsgeven. Het is angst en onzekerheid, die hen informatie doet achterhouden. Ze willen in uiterste nood nog iets achter de hand  hebben. Daarenboven ervaren deze mensen hun uitbuitingssituatie dikwijls als een verbetering tegenover hun vertreksituatie. Het succes van het Belgisch model ligt in het evenwicht tussen bescherming en ondersteuning tegenover de strijd met de georganiseerde criminaliteit. Het uitgangspunt van dit beleid is de overweging dat de belangen van overheid en slachtoffer precies dezelfde zijn.

Asmodee organiseert op woensdagnamiddag een wekelijks studiemoment. Het is een aanvulling op de lessen Nederlands die op twee voormiddagen gegeven worden. Vanaf haar opname kan de nieuwe cliënte de taalles nu in Elcker-ik volgen. Het betekent een hele verbetering tegenover vroeger toen er wachtlijsten van maanden bestonden. Vrijwilligers en een vaste medewerker verzorgen deze bijlessen. De bewoners waarderen deze activiteit omdat ze op een prettige manier kennis verwerven en hun integratie vlotter doet verlopen.

Dit jaar ving Asmodee 50 vrouwen op, die voor een bezettingsgraad van 89% zorgden.

Patsy komt bijzonder ontgoocheld uit Congo terug. ‘Ik heb al veel gezien’, vertelt ze, ‘maar nergens is de prostitutie zo massaal aanwezig als in Congo’. Omdat de situatie zo verschrikkelijk is, stromen de vragen om hulp al na enkele dagen binnen. In Kinshasa wonen miljoenen kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Patsy is met enkele artsen op pad geweest. De ‘speciale hotelletjes’ lijken meer op betonnen gevangenissen, waar in een kamer een matras ligt en het naar urine stinkt. Er zat een piepjong meisje dat honger had omdat het die dag nog geen klant had gezien. Hun prijs is 1€.

Er is ook de verkiezing van de grootste Belg aan gang. In de toptien staan er geen vrouwelijke kandidaten. In ‘De Gazet van Antwerpen’ plaatst Sabine Deman haar bij de vrouwen met een opmerkelijke verdienste.

In mei wijdt Témoignage Chrétien een groot artikel aan Patsy en prijst haar verdiensten in de strijd tegen mensenhandel.

In juli krijgt ze de onderscheiding van ‘Grootofficier in de Kroonorde’ een waardering voor haar inzet voor de ongelukkigen in onze maatschappij.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten