Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

De erkenning van Payoke

13 januari 1997

 

Sinds haar ambtsaanvaarding als schepen verwijt men Patsy aanhoudend belangenvermenging met Payoke alsof het een kip met gouden eieren is. Ze neemt ontslag als voorzitter van de organisatie en om alle kritiek te ontzenuwen ook uit de raad van beheer.

De veldwerkers stellen Patsy dikwijls oplossingen voor, waar ze als schepen wel achterstaat, maar niet te realiseren zijn. De Actieven vergeten al vlug, dat in het college ook nog politici van andere partijen zetelen. De straathoekwerkers kennen spijtig genoeg de bittere realiteit niet van ‘horen vertellen’. Politieke opvattingen veranderen slechts druppelsgewijs en daarom is haar ontslag voor iedereen een goede beslissing.

Het rommelt in de wijk. Niemand is nog tevreden. De buurtbewoners klagen over de prostitués en deze laatsten morren op de stad en de politie. De stadkas staat wagenwijd open om allerlei ontvangsten binnen te halen, maar toch moeten alle vitrines weg. Er is van een samenhangend prostitutiebeleid geen sprake meer. De werkgroep Stoep is opgedoekt en men tovert in de plaats een ander konijn uit de hoed: BOP, beleidsontwikkeling prostitutie. Een extern bedrijf zal over het probleem een onderzoek doen… Wat kan een buitenstaander hierover  zinvol vertellen… Heeft zulk een onderneming personeel om enkele weken te  tippelen of een tijd in de wijk te gaan wonen?

Bij coördinator Véronique Grossi is de ontgoocheling groot en ze schrijft een verbitterde brief aan de burgemeester. Men heeft zonder enige verklaring een streep door jaren werk getrokken. De ontmoediging zit ook in de hoofden van de Payoke-medewerkers omdat ze geen kruimel waardering voor al die jaren arbeid krijgen. In crisisperiodes zorgde de aanwezigheid van Patsy telkens weer voor nieuwe brandstof, nu moeten ze die missen.

Het is niet eenvoudig om een ploeg van 17 mensen behoorlijk te structureren zeker als er zich moeilijkheden voordoen. Om de organisatie beter te laten functioneren, is men opnieuw tot de splitsing van Stratelys en de Actieven overgegaan. Stratelys neemt samen met zijn jongerenwerking ook de voedselbedeling voor zijn rekening, terwijl de Actieven het gezondheidsproject opvolgen.

De Actieven werken hard aan een beleidsplan om de overheid een duidelijk alternatief te kunnen bieden. Men probeert ook andere organisaties bij de gesprekken en de werking te betrekken. Men start opnieuw met het tijdschrift ‘Rouge 69’ om ‘veilig werken’ onder de aandacht te brengen. Het wordt gratis op 700 exemplaren verspreid. Het blijft een uitstekend middel om contacten met vrouwelijke en mannelijke prostitués te onderhouden.

Om een betere strategie voor Afrikaanse vrouwen in de prostitutie uit te werken, organiseert men samen met Europap een tweedaagse over dit onderwerp. Men raadpleegt daarover de huisartsen uit de omgeving, Artsen Zonder Grenzen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Dr. Willy Peers abortuskliniek.

Door het repressieve optreden van de overheid heerst er een gespannen sfeer in het prostitutiemilieu. Het doet het moeizame werk van de straathoekwerkers haast volkomen teniet. Patsy komt zelf ter plekke kijken en klaagt over het brutale optreden van de politie waardoor een heftige woordenwisseling ontstaat.

Er lopen in het milieu geruchten dat veilig werken niet meer hoeft omdat aids te genezen is. Payoke probeert alle belanghebbenden te informeren dat hun rooskleurige zienswijze alleen in het land van de verbeelding bestaat.

Het internationale misdaadmilieu lijkt op kousenvoeten vaste grond in de prostitutiewijken te krijgen. Voor de medewerkers van Payoke is het een nieuwe en een verontrustende vaststelling met grote gevolgen voor hun veiligheid.

Stratelys stelt een verschuiving in de doelgroep vast, waar men nu mee werkt. Het ging vroeger vooral om druggebruikende jonge volwassenen. Nu zijn het jongeren, die hun materiële status willen opkrikken om zich beter in hun vel te voelen. De straathoekwerkers mogen hen ook niet als prostitués benaderen en daarom beschikt Stratelis over een eigen kennismakingsfolder zonder verwijzing naar Payoke. Deze groep ziet er minder gemarginaliseerd uit, maar hun vooruitzichten zijn erg beperkt en ze blijven moeilijk bereikbaar.

Steeds meer denkt men eraan om de voedselvoorziening in een zelfstandige eenheid onder te brengen. Het zou de belasting op de schouders van de mensen van Stratelys aanzienlijk verminderen en de dienstverlening verbeteren.

Payoke wordt in een Koninklijk besluit erkend om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet op mensenhandel aanleiding kan geven. Het betekent een enorme stap voorwaarts in de strijd tegen uitbuiting  die de vereniging al zolang voert. De gevolgen laten zich snel voelen, want er komen dadelijk rechtszaken tegen de bende Albanese mensenhandelaars van Victor H. Deze criminelen treden erg agressief op en dreigen met verminking als iemand zijn mond durft roeren. Ze aarzelen niet om tegen medewerkers van Payoke en een fotograaf van ‘De Morgen’ geweld te gebruiken. Opvallend zijn de milde straffen die deze schurken in Antwerpen te beurt vallen. Het Vlaams Belang zal de volgende verkiezingen alweer beter scoren.

Payoke is door het ministerie erkend als gespecialiseerd onthaalcentrum en men betaalt de organisatie nu rechtstreeks voor de slachtoffers die het begeleidt. Het vermindert aanzienlijk de last van de administratieve rompslomp en het zorgt voor meer ademruimte. Een blijvende trend van de laatste jaren is de voortdurende stijging van het aantal dossiers mensenhandel. Het zijn er dit jaar  117. Men legt bij de rechtbank 57 klachten neer waarvan er 47 in vooronderzoek zijn. Spijtig genoeg lijkt mensenhandel geen prioriteit voor het parket te zijn.

Payoke wacht nog steeds op een vaste erkenning wat de continuïteit van de werking niet ten goede komt. De procedure van Burgerlijke Partijstelling verhoogt fors de juridische werkdruk maar zorgt niet voor extra subsidies of personeel. De kostenstijging is nochtans behoorlijk want werken zonder advocaat verkleint gevoelig de kans op slagen. Toch kijkt ‘het buitenland’ afgunstig naar het land en de stad van Rubens, Van Dijck en Jordaens. Bij ons genieten de slachtoffers van mensenhandel een betere behandeling dan elders, wat veelzeggend is.

Asmodee, het opvangtehuis, verdrinkt in een overdrukke werking. In een interview met ‘Humo’ klaagt Patsy over de stroom aanvragen, die het niet meer kan bolwerken. De hulpverleners helpen de slachtoffers bij de gerechtelijke diensten, aanhoren mee de vernederingen, troosten hen bij een angstaanval en zoeken naar werk. De lijst is oneindig. Een hele scala menselijke vaardigheden zijn er vereist om deze zware opdracht aan te kunnen.

De ploeg zelf onderging nogal wat veranderingen door zwangerschapverlof, verandering van werk, loopbaanonderbreking en zo meer. Iedereen is echter in de wolken over de volletijdse vrijwilligster Maaike. Ze is de rots in de branding.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten