Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Payoke in de vuurlinie

1 januari 1996

 

Het prostitutiedebat loopt hoog op in Antwerpen. Payoke ligt midden in de vuurlinie en probeert meer dan ooit een bemiddelende rol te spelen tussen buurtbewoners, prostitués, politici en handelaren. De minder fraaie gebeurtenissen met het misbruiken van kinderen door Dutroux bevestigen de juiste weg van de organisatie. Werken bij Payoke is geen gewone betrekking van negen tot vijf, het is: ‘une mode de vie’ zegt algemeen coördinator Veronique Grossi in het jaarrapport. Het is dikwijls een gevecht tegen de tijd want ‘de heren’ van het milieu willen je voortdurend te snel af zijn. Het kruipt in je kleren: je staat ermee op en gaat ermee slapen.

In deze beroerde periode tracht Payoke de structuur van de organisatie zoveel mogelijk gaaf te houden. Soms verwijt men de organisatie te weinig ‘professioneel’ bezig te zijn, maar zich toch met alles te bemoeien. Er is geen andere uitweg, omdat de problemen die zich aandienen, alle sociaal-maatschappelijke domeinen bestrijken.

Binnen de koepel Payoke-Asmodee werkt men nu met twee ploegen: Stratelys-actieven-gezondheidszorg  en Saralek-Asmodee. Het eerste is het  badhuisteam met als verantwoordelijken Jan Antonissen en An-Rose Vandewinckele. Saralek-Asmodee nemen de mensenhandel voor hun rekening en hier heeft Danny Halford de leiding. De twee cellen werken hoofdzakelijk los van elkaar maar plegen viermaal per jaar gezamenlijk overleg. Om subsidieredenen haalt men beide takken ook administratief uit elkaar.

Per koninklijk besluit zijn de bevoegdheden voor mensenhandel aan Payoke toegekend. De opvolging van ambulante slachtoffers en de vrouwen, die Asmodee verlaten, vallen nu onder de bevoegdheid van deze v.z.w.

In Antwerpen heerst er over prostitutie nog altijd grote verdeeldheid. Het is een aanslepend probleem en niet in een wip op te lossen. Op korte termijn komen er gedoogplaatsen om de verschillende buurten leefbaar te houden. Op lange termijn is Payoke niet gewonnen voor een gedoogbeleid maar vraagt de vereniging een volledige nieuwe wetgeving. De wetgever dient immers een degelijk onderscheid te maken tussen mensenhandel en prostitutie.

Jan Calewaert en Patsy beschuldigen, na herhaald aandringen om een motivering, de politietop ervan het netwerk van nepadressen niet te willen opdoeken. Er komt over het onderwerp al vlug een verhelderende discussie tussen burgemeester Detiège en schepen Sörensen. Aanleiding tot de moeilijkheden is de fluistercampagne van een aantal politici met de bewering dat Payoke zelf nepadressen uitdeelt. Het zijn slagen onder de gordel die het bestuur van de v.z.w. maar weinig kan waarderen. Het Vlaams Blok, dat bloed rook, kondigde met veel poeha een interpellatie in de gemeenteraad aan. Op 13 mei 1994 was er echter een koninklijk besluit verschenen, waarin bepaald was, dat Payoke slachtoffers van mensenhandel mocht opvangen in gastgezinnen en onderduikadressen. Om veiligheidsredenen mocht men deze mensen in de Zirkstraat inschrijven. Het Vlaams Blok, dat zich aan de roddels gelegen liet, haalde bakzeil en maakte zich belachelijk.

Stratelys, met zijn jongerenwerking, krijgt vragen om informatie van pers, scholen en individuen. De leeftijdsgroep waarin de organisatie actief is, ligt tussen 15 en 25 jaar. Er was een tijdelijke toename van het aantal meldingen. De organisatie bereikt dit jaar 777 verschillende jongeren.

Kinderprostitutie vormt een hoofdstuk apart omdat het voor veldwerk weinig toegankelijk is. Het speelt zich meestal af ingesloten milieus en als men een spoor vindt, contacteert Payoke onmiddellijk het gerecht.

Door de grote toeloop van kansarmen is de voedseluitreiking een gigantisch probleem geworden. Men voert met alle hulpbehoevenden persoonlijke gesprekken om misbruiken te voorkomen en hen eventueel naar andere organisaties door te verwijzen. Vanaf september organiseert men op dinsdagnamiddag een speciale bedeling voor daklozen. Het aantal uitgereikte voedselpakketten is indrukwekkend: 18101.

‘Saralek’, die zich met mensenhandel bezighoudt, stelt een voortdurende stijging van het aantal aanwezige Nigeriaanse vrouwen vast. Spijtig genoeg is er nog altijd te weinig mankracht om de slachtofferhulp op een verantwoorde manier uit te bouwen. Medewerkers moeten dikwijls tegen ontmoediging vechten omdat hun hulp slechts een druppel op een hete plaat betekent. Het criminele milieu daarentegen zoekt geduldig naar allerlei achterpoortjes in de wetgeving om aan sancties te ontsnappen. De mensenhandelaren schijnen dikwijls meer greep op de slachtoffers te hebben dan Payoke. Het klinkt schijnheilig om ministers in deze Dutroux-tijd te horen praten over slachtofferhulp, terwijl Saralek al maanden overheidssteun moet krijgen, maar door de stroefheid van de administratie in de kou blijft staan.

Op politioneel gebied vormen de strubbelingen geen uitzondering. De overheid wil enerzijds dat de slachtoffers klacht kunnen indienen, maar investeert anderzijds weinig in opvang en begeleiding. Een onlogische houding.

Payoke vraagt een hechtere samenwerking met alle bevoegde instanties om mensenhandel zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het pleit voor een betere coördinatie en informatiedoorstroming om een nieuwe kloof tussen de overheid en de veldorganisaties te vermijden. Hierin krijgt het de steun van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Rasismebestrijding.

Binnen Asmodee, het opvanghuis voor vrouwen, treffen we vooral mensen uit Oost-Europa, Latijns Amerika, Azië en Afrika aan. De meeste van hen komen uit de gedwongen prostitutie. Er lijkt een verontrustende uitbreiding aan gang van mensenhandel naar andere economische sectoren zoals horeca en textiel.

De meeste vrouwen, die bij Asmodee onderdak vinden, zijn door Saralek gestuurd. Slechts enkele komen langs de politiediensten. De opnames zijn dit jaar wel verdubbeld.

 In december schrijft Payoke een open brief aan burgemeester Detiège omdat ze de organisatie van hetze tegen de politie beschuldigde. De geruchten over vermeende corruptie bij sommige Antwerpse politiediensten dateren al van najaar 1995. Het was voor Payoke te opvallend dat men hard tegen prostitués te keer ging, maar belangrijke pooiers ongemoeid liet... 

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten