Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Veranderingen

27 maart 1995

 

Het aanvaarden van een schepenambt door Patsy Sörensen brengt heel wat veranderingen voor Payoke mee. Ze moet de dagelijkse werking in andere handen laten overgaan. Een schepenambt in Antwerpen houdt meer in dan een gewone kantoorbetrekking. De positieve zijde van deze wijziging zou een betere coördinatie met het stedelijke beleid moeten zijn. 

Payoke heeft Véronique Grossi tot algemene coördinator aangesteld en telt nu elf voltijdse krachten onder wie vijf Gesubsidieerde Contractuelen. Wanneer sommige subsidiëringen wegvallen, moet men bij de overheid aankloppen om er andere in de plaats te krijgen. Het is dikwijls puzzelen om Asmodee  24u. op 24 u. optimaal te laten functioneren. Zonder hulp van vrijwillige medewerkers zou het een onbegonnen zaak zijn. Asmodee maakt nu deel uit van de v.z.w. waarin ook Trias samen met Mensenhulp en Opvanghuis voor Mannen een onderkomen hebben gevonden. Door deze samenwerking kan men in moeilijke situaties sneller oplossingen uitwerken.

Het tijdschrift Rouge 69 is dit jaar vijfmaal verschenen. Men zal het over enkele maanden evalueren, maar aan de reacties te horen, schijnt het echt in een behoefte te voorzien.

Als schepen van emancipatiebeleid activeert Patsy Sörensen opnieuw Stoep, de stedelijke werkgroep Overleg, Emancipatie en Prostitutie. Na vele vergaderingen werkt men voor het college van burgemeester en schepenen een advies uit. Stoep opteert voor een gedoogbeleid en men gebruikt het woord ‘beschermzone’ . Een gebied waar de prostitués niet het mikpunt van repressie mogen zijn. Het uitwerken van een gedoogbeleid blijft moeilijk door het ontbreken van een nationale wetgeving. Het zou prostitutie uit de criminele sfeer kunnen halen en ruimte scheppen voor een evenwichtige verdeling tussen wonen, werken en handel drijven. Payoke ijvert nog altijd om aan het probleem een definitieve oplossing te geven.

De haast wetenschappelijk uitgewerkte jaarrapporten getuigen van de resultaten die Payoke boekt. Ondanks alle inspanningen ter zake heft de stad ook nog in 1995 een belasting op rendez-vous huizen.

Stratelys vervult nog altijd zijn onmisbare rol in de stedelijke samenleving. Vele politici, hulpverleners, leraren en politieambtenaren breken hun hoofd over de grote groep autochtone en allochtone jongeren, die nog steeds voor vele maatschappelijke organisaties onbereikbaar blijven. De toekomst lijkt erg genoeg meer en meer op straat te liggen. De gemeenschap moet antwoorden vinden op drugs- en alcoholmisbruik, dakloosheid en armoede, bendevorming en buurtoverlast. Talrijke onderzoeksrapporten brengen de problematiek in kaart maar de oplossingen zijn er niet gemakkelijker om. Voor Payoke blijft de fundamentele werking het straathoekwerk. Het is een positieve benadering van het probleem en zorgt daarna voor een integrale aanpak. In die geest werkt Stratelys ook veel met andere organisaties samen. Deze onderafdeling van Payoke bereikt maatschappelijk kwetsbare jongeren met een lage scholingsgraad en precaire inkomenssituaties. Men heeft voor iedereen die om hulp vraagt een luisterend oor. Ook voor wanhopige ouders, die hun kind zo spoedig mogelijk uit het milieu willen krijgen.     

De centrumwerking organiseert samen met Stratelys een telefoonpermanentie. Er is evenveel vraag naar informatie als om hulp. Payoke beschikt over een waaier van adressen van min of meer aanverwante organisaties, waardoor de hulpvragers niet in de telefoonnummers verloren lopen.

Op vrijdagnamiddag doet men nog altijd aan voedselhulp. De cijfergegevens zijn indrukwekkend: dit jaar heeft men aan 2336 mensen voedselpakketen uitgedeeld. De hulpbehoevenden komen van ver buiten groot Antwerpen. Men kan de stroom van hongerende mensen nog moeilijk baas. Met zijn beperkte middelen zal Payoke in de toekomst alweer naar nieuwe oplossingen moeten zoeken.

‘Saralek’ zet de strijd tegen de mensenhandel voort. De inzet van de voorgaande jaren blijkt niet tevergeefs en leidde op 27 maart 1995 tot invoering in het strafwetboek van de omschrijvingen mensenhandel en kinderpornografie. De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen seksuele-  en economische uitbuiting. Bovendien besteedt men bijzondere aandacht aan de bescherming van de minderjarigen en aan de sociale situatie van de prostitués. Met deze wet kan men ook de professionele exploitanten beter treffen.

In navolging van 1994 legt men meer de nadruk op de kwaliteit dan op de kwantiteit bij de gesprekken met slachtoffers van mensenhandel. Het geeft een betere kijk op de echte noden en men kan eventuele misbruiken uitschakelen.

Om de coördinatie te verbeteren, laat men de vergaderingen van Saralek en Asmodee samenvallen. Zo ontstaat er een cel mensenhandel waarin Saralek voor het ambulante en Asmodee voor het residentiele deel verantwoordelijk is. Volgend jaar zal men over de efficiëntie van deze reorganisatie oordelen.

De bijna lege kas krijgt op 29 maart wat ruimte door een galavoorstelling van de ‘Man van La Mancha’. Ramses Shaffy speelt de hoofdrol en koningin Fabiola vereert de avond met haar aanwezigheid. De mensen achter de schermen zijn Lut Willockx en Ernest Van Looy. Ze verzetten de wereld om deze manifestatie succesvol te laten verlopen.

‘Feeling’ brengt een karakterschets van Patsy waarin medewerkster Lou Van Boeckel verklaart: ‘Ze heeft met scha en schande geleerd mensen minder vlug te vertrouwen.’ Persoonlijke bedreigingen zijn bijna dagelijkse kost en Payoke zelf blijft ook niet buiten schot. Op 19 juli werpt men de ruiten van het opvangcentrum in. En twee Nederlandse Pornobaronnen nemen het niet dat Patsy de bouw van een eroscentrum in de Oudemansstraat tegenhoudt. Ze spannen tegen haar een kortgeding wegens eerroof in. Welke eer hebben deze ‘heren’ te verdedigen… En het is niet als grap bedoeld. Ze eisen een miljoenenschadevergoeding. Er bestaat een gegronde vrees dat het bouwproject van G.Cok en Geerts de georganiseerde misdaad in de Scheldestad een vaste stek zou geven. Een vooruitzicht waarop niemand staat te wachten.

Patsy kan door bemiddeling van koningin Fabiola in september deelnemen aan het vierde wereldcongres voor vrouwen in Peking. Het is een blijk van internationale erkenning voor het baanbrekende werk van Payoke.

Verder goed nieuws komt er in oktober. Patsy krijgt samen met Lily Boeykens van de Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad de Marie Popelin-prijs. Het is een onderscheiding die het vuur moet warm houden.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten