Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

De geboorte van Saralek en een koninklijk bezoek

28 oktober 1992

 

Jaren van bewustmaking van het prostitutieprobleem en mensenhandel hebben eindelijk tot een behoorlijke ondersteuning van Payoke geleid. De activiteiten nemen nu een hoge vlucht. Door de angstaanjagende cijfers over de aidsverspreiding  beseffen de verschillende openbare instellingen de ernst van de toestand. Het Ministerie van Volksgezondheid neemt de loonkost van een sociaal verpleegkundige voor zijn rekening. Het ‘Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmoede’ subsidieert Stratelys, die zich voor de randgroepjongeren inzet.

Omdat Payoke zich al enkele jaren met mensenhandel bezig houdt, richt men een nieuwe subgroep op: Saralek. De naam is net zoals Payoke de samentrekking van vrouwelijke voornamen. Deze afdeling zal steun aan slachtoffers van vrouwenhandel verlenen en opkomen voor hun rechten. Men wil het publiek ook voor deze problematiek sensibiliseren.

De opvang en de begeleiding van die slachtoffers vraagt op juridisch zowel als op sociaal en psychologisch vlak een grote inspanning van de organisatie. Via het stelsel van gesubsidieerde contractuelen kan men vijf mensen aanwerven waaronder enkele klinische psychologen. Ze waren dringend nodig om aan de slachtoffers adequate hulp te bieden. Te meer daar men ook een aantal vrouwen  in de gevangenis moet opzoeken en bijstaan.  

In de schoot van Payoke werken nu vier afdelingen: de groep actieven in de prostitutie, de groep stoppers, van wie Liliane Dorekens en May Lenaerts de meters zijn. Verder ‘Saralek’ voor de slachtoffers van vrouwenhandel, van wie Chris De Stoop peter en An Baré meter is. Tenslotte Stratelys, de jongerenorganisatie van wie Jos Dom en Peter (van Awel ’t is proper)de peters zijn.

Over al deze activiteiten kan men degelijke rapporten raadplegen, die iedereen van de noodzaak van de werking moet overtuigen. Saralek behandelt dit jaar ongeveer 68 dossiers van vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel.   

Toch twijfelt men aan de maatregelen die de overheid neemt. Payoke en Saralek maken een opsomming van de hiaten in het beleid en informeren de bevoegde instanties. De organisatie klaagt erover dat pooiers en handelaars nog steeds vrijuit gaan.

Na een razzia in een bar pakt men een groep meisjes op van verschillende nationaliteiten en brengt hen onmiddellijk naar Nederland terug. Waarschijnlijk opnieuw naar hun seksbazen. En al stonden deze prostitués niet in contact met Payoke toch zette de medewerkers van de organisatie de achtervolging op de politie in. Spijtig genoeg kreeg men geen contact met deze vrouwen en was het moeilijk om de realiteit van de gebeurtenissen in te schatten.

Op de persconferentie van 8/9/1992 krijgt het overheidsbeleid 0 op 10 van Payoke. Men leeft de afspraken over verblijfsvergunningen niet na en klachten volgen de parketten niet op. Nergens spreekt men over arbeidskaarten of eventuele OCMW steun, nochtans de middelen om te kunnen werken of uit het milieu te stappen. Dramatisch is wel de uitspraak van Minister van Justitie Wathelet  dat een wet op mensenhandel niet nodig is…

Enkele feiten komen onverwacht de wroeters van Payoke ter hulp. In september stelde Chris De Stoop zijn boek ‘Ze zijn zo lief, mijnheer’ aan de pers voor. Het is een aanklacht tegen mensenhandel, die overal grote weerklank krijgt. De BBC maakt in samenwerking met Payoke een reportage waarin het ontstellende beelden toont over de realiteit van mensenhandel.

Op 28 oktober brengt Koning Boudewijn samen met zijn kabinetchef en vergezeld van Paula D’hondt een bezoek aan Payoke. De koning spreekt zijn waardering voor ‘Saralek’ uit en praat er met vijf vrouwen: twee Filippijnse, een Marokkaanse, een Poolse en een Oekraïense. Door zijn aanwezigheid wijst hij onrechtstreeks op de grote verantwoordelijkheid van de politici. En voor de medewerkers is het een grote steun, omdat ze dikwijls onder bedreigingen te lijden hebben. Dit bezoek van de koning betekent een doorbraak in de strijd tegen mensenhandel.

Op dezelfde dag vindt er in het Antwerpse Pershuis een persconferentie plaats waarop Paula D’hondt, Koninklijk commissaris voor het Migrantenbeleid, over de resultaten en knelpunten in het beleid handelt. Patsy Sörensen en Chris De Stoop mogen er de werking van Saralek toelichten.

Op 29 oktober interpelleert senator Verhoeven over vrouwenhandel en ook Nelly Maes springt voor de slachtoffers in de bres. Volkvertegenwoordiger Fred Dielens neemt de afspraken rond vrouwenhandel onder de loupe. Door de acties van deze parlementairen neemt de overheid toch meer gestructureerde maatregelen waardoor Payoke de situatie van de vrouwen kan regelen, die hun verhaal aan de koning deden.

Door de activiteiten van Saralek stijgt de vraag naar een opvangcentrum. Het huis van Patsy in de Zirkstraat kan onmogelijk iedereen nog onderdak verlenen.  Een facultatieve toelage van Wivina De Meester voor ‘92 opent de mogelijkheden voor het opstarten van een vrouwenasiel. De Koning Boudewijnstichting verleent ook zijn steun zodat een realisatie in het vooruitzicht komt.

Vrouwenhandel breidt zich ook al uit tot dienstmeisjes en au-pairs die niets met prostitutie te maken hebben. Er moeten daarom dringend maatregelen komen om deze nieuwe evolutie een halt toe te roepen.

Er komt op 16 november in de kamer van volksvertegenwoordigers een voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie, die een degelijk beleid tegen vrouwenhandel moet mogelijk maken. Op het einde van het jaar kan men op basis van nieuw getroffen maatregelen drie geïnterneerde vrouwen vrijlaten. Payoke vecht gelukkig niet meer tegen de bierkaai.

De werking van de organisatie is zo omvangrijk geworden dat een groter onderkomen dringend noodzakelijk is. Het oog van Payoke viel op de Veemarkt nr. 6 omdat buurtbewoners en bezoekers van de verschillende subgroepen elkaar daar zullen kunnen ontmoeten. Deze uitbreiding opent ook de mogelijkheid om taalcursussen te geven zodat slachtoffers van mensenhandel meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen.

Het aantal artikelen over mensenhandel in kranten en tijdschriften overschrijdt de honderd. De bezoeken en voordrachten zijn haast niet meer te tellen.

Patsy is dit jaar laureate van de Nederlandse Mr. A.E. Ribbius Pelletierprijs. In het buitenland waardeert men de verdienste van de ziel achter Payoke.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten