Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Een waarschuwing

1 maart 1991

 

Het was een jaar waarin Payoke op volle toeren bleef draaien en stilaan erkenning kreeg. Enkele projectsubsidies verlichtten de druk op de schouders van de vrijwilligers zodat de last wat minder werd. De vereniging kon wat gemakkelijker ademen en kreeg daardoor meer armslag om zijn doelstellingen te realiseren.

Begin maart stapt Sarah met haar problemen bij Payoke binnen. Haar dossier zal men op juridisch vlak als test voor vrouwenhandel gebruiken. Het is een signaal en een waarschuwing naar het beleid toe dat de maat vol is. Ondertussen krijgt Payoke ruggensteun door een tweede reeks persartikelen van Chris De Stoop. Op de internationale vrouwendag stapt Sarah met haar dik dossier de zaal binnen en brengt het onder de internationale schijnwerpers. Rond dezelfde tijd begint in Rotterdam een proces tegen een bende Belgen, die men van vrouwenhandel beschuldigt. Patsy, die nu gemeenteraadslid is, grijpt deze feiten aan om brieven naar de kabinetten van de ministers Wathelet, Dewulf en Frank Vandenbroucke te sturen. Ook de Antwerpse Procureur Generaal, W.Van Walle en burgemeester Cools brengt ze op de hoogte.

De werkgroep van het NCOS vergadert nog wel maar bloedt stilaan dood.

Er komen echter gesprekken met Paula D’hondt, Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid, die twee interministeriële conferenties belegt met deelname van Payoke.  Iedereen lijkt wakker geschud en het Ministerie van Binnenlandse Zaken richt een werkgroep op die een sensibiliseringsprogramma voor de politie moet uitwerken.

De zaak Sarah zet zoveel in beweging dat Payoke bijna dag en nacht met de problematiek bezig is. Doch driewerf helaas… Ondanks de vele gedane beloften tijdens de interministeriële conferenties, beweegt er weinig. Men morrelt wat aan de wetgeving rond huwelijksbureaus en arbeidskaarten, maar een beleid voor opvang van slachtoffers of voor opsporing en vervolging blijft in de mist.

De Koning Boudewijnstichting geeft enkele maanden later opdracht aan Payoke en Le Nid om te onderzoeken wat er op beleidsvlak in de strijd tegen vrouwenhandel fout loopt.

Internationaal komt er beweging met een Europese conferentie in Amsterdam. De tussenkomsten van Patsy getuigen van de praktische kennis die de organisatie op enkele jaren tijd heeft opgebouwd.

Ook met de prostitutie had Payoke meer dan de handen vol als men de cijfers bekijkt. Men noteert 459 cliëntcontacten en er komen 129 vragen over gezondheid. Toch sluimert de prostitutie nog in de taboesfeer. In maart organiseren De Socialistische Vooruitziende Vrouwen niet zonder moeite een gespreksavond over prostitutie. In het voorwoord van het programma kan men lezen dat gegniffel en opmerkingen op het initiatief niet uit de lucht waren.

Om het moeilijke uitstapproces van vrouwen meer kansen te geven, werkt men een hele strategie uit. De ‘stoppers’ kan men in drie groepen onderscheiden. Zij, die verplicht in de prostitutie werken. Een tweede groep die erin stapte omdat ze een verkeerd aanvangsbeeld hadden en de laatste groep die vooral uit mensen met een lage scholingsgraad en werklozen bestaat. Omdat eruit stappen voor een gedeelte van hen even uitzichtloos is als erin blijven, verschijnen rond dit thema niet minder dan negen publicaties. Men stelt onder meer een handboekje samen voor ‘stoppers’ om in bepaalde diensten niet verloren te lopen. De weg terug vraagt veel moed en is bijzonder ingewikkeld. Verder werkt men een handleiding uit voor begeleiders om deze mensen bij sociaal-economische en psychische problemen een leidraad te geven. Het is een onderschatte taak met een zware persoonlijke belasting om stoppers uit milieu weg te halen. De sleutelwoorden die twijfelaars doen aarzelen, heten angst en onzekerheid. Angst om te spreken, angst om te zwijgen, angst voor het milieu. De publicaties van de stuurgroep ‘Stoppers’zijn een bewijs van de intensiteit waarmee men de zaken aanpakt. Er is dringend professionele hulp nodig om deze werking een kans te geven.

Op 8 augustus komt er in samenwerking met Het Masereelfonds van 11 tot 18u. een totaal gebeuren dat Bunker heet. Deze manifestatie valt samen met een tentoonstelling van Antwerpse kunstenaars in de voormalige atoomschuilkelders van de stad van 2 tot 31 augustus. Opnieuw slaagt Payoke erin de moeilijke problematiek van prostitutie actueel te maken.      

Het stedelijke beleid besteedt ook meer aandachtig aan het fenomeen prostitutie en de vrouwenproblemen die er mee gepaard gaan. De werklust van gemeenteraadslid Patsy is er zeker niet vreemd aan. Men organiseert een ronde tafel die de samenwerking moet verbeteren tussen de lokale overheid, de veldwerkers en de betrokken partijen. De werkgroep krijgt de wat symbolische naam ‘Stoep’: Stedelijk Overleg Emancipatie en Prostitutie. Het doel is  kleinschalig en concreet te werken zodat er een adequaat stedelijk beleid komt om de wanstoestanden in de prostitutie te bestrijden.

Op 19 november organiseert Stoep een studiedag ‘Prostitutiebeleid in de gemeente’ in het U.I.A te Wilrijk. Terry van der Zyden van de Nederlandse stichting ‘De Rode Draad’ is moderator. De andere deelnemers zijn: adj.commissaris Jan Hopstaken, dr. Marie Laga van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, mr. Jan Calewaert advokaat en dhr Famaey, voorzitter van Stoep. Vanaf de oprichting van Payoke heeft Het Instituut voor Tropische Geneeskunde steeds positief gestaan tegenover de werking van de organisatie. Het waren ook deze artsen, die reeds vroeg in de jaren 80 als eerste besloten dat Aids niet alleen  werd overgedragen door homoseksuelen, maar voor iedereen een bedreiging vormde. Ze legden ook de link met Afrika waarvoor ze uit Amerika ten onrechte heel wat van kritiek moesten slikken. Later werd de wetenschappelijke degelijkheid van het Instituut voor Tropsiche geneeskunde wereldwijd erkend.

In het kader van het emancipatiebeleid neemt Payoke deel aan een colloquium over ongewenste relaties op het werk. De deskundigheid van de organisatie dringt stilaan tot iedereen door.

De verkennende studie van de Koning Boudewijnstichting: ‘Prostitutie en Seksueel Misbruik’ zal in december beschikbaar zijn. Patsy, Lou Van Boeckel en Christel Praats werkten hieraan mee. Annemie Speybrouck nam de redactie voor haar rekening. Deze studie formuleert beleidsvoorstellen voor een actief emancipatiebeleid. Sleutelwoorden hierin zijn: opvang, begeleiding, tewerkstellling, mentaliteitsverandering.

Payoke neemt deel aan de congressen van Florence, Amsterdam, Straatsburg en Frankfurt am Main. De organisatie staat in voor 25 voordrachten in Hogescholen en vormingscentra en ze begeleidt 6 studenten, die over de brede problematiek een eindwerk schrijven. De leiding van Payoke berust nu in de handen van drie vrouwelijke en een mannelijke medewerker. Deze mensen moeten nog altijd op de steun van veel vrijwilligers en sympathisanten rekenen om het ontzaglijke werk aan te kunnen.

 

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten